Sunday, 3 April 2011

SISTEM EKOLOGI


Apakah yang dimaksudkan dengan Kitar Nutrien? ( 5m)

 •   Merujuk kepada kitaran bahan kimia ( nitrogen, karbon, kalsium dan sulfur ) dalam sesebuah ekosistem  yg berlaku secara berterusan dan berkesinambungan  dalam edaran yg lengkap (fasa atmosfera,biosfera dan fasa tanih ) sempurna dan boleh berubah bentuk dan akhirnya kembali ke tempat asal.

Kitar karbon dan oksigen (10m)

 •   Fasa atmosfera – oksigen dibekalkan terus dari atmosfera untuk pernafasan haiwan dan manusia – membebaskan karbon dioksida ke atmosfera.
 •   Fasa tumbuhan – co2 yang dibebaskan oleh haiwan dan manusia akan digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanan (fotosintesis)
 •   Fasa Tanah  -- Tumbuhan dan haiwan yg mati dlm jangka masa yg lama akan membentuk bahan fosil dalam tanah (petroleum, arang batu dan gas asli) dalam tanah.
 •   Bahan fosil ini digunakan oleh manusia sebagai bahan bakar utk kenderaan bermotor dan kilang-kilang akan membebaskan co2 ke udara.

Kepentingan kitar nutrien ke atas alam sekitar tumbuhan dan haiwan.(5m)

 •   Tumbuhan memerlukan co2 untuk membuat makanan (fotosintesis) dan memerlukan nitrogen serta kalsium untuk tumbesarannya
 •   Haiwan memerlukan oksigen untuk pernafasan dan kalsium untuk pembentukan tulang, gigi dan cengkerang.

Aktiviti manusia yg boleh mempengaruhi kitar karbon dan  kitar oksigen melalui :-

 •   Pembakaran bahan api fosil (kenderaan /kilang) – membebaskan co2 ke atmosfera.   
 • Penanaman tumbuhan- galakkan fotosintesis dgn menggunakan co2 serta tingkatkan jumlah oksigen dalam udara.

 • Penebangan hutan /pembalakan tingkatkan co2 di udara-sepatutnya digunakan oleh tumbuhan utk footosintesis
 •   Penebangan hutan juga menyebabkan berlakunya pereputan dan ini akan menambahkan co2 dam tanih
 •   Perlombongan arang batu dan petroleum bebaskan karbon di atmosfera
 •   Pembakaran sampah – tambahkan jumlah karbon dalam udara

Kerja perihatin – lukiskan rajah kitar karbon dan kitar oksigen


Bagaimana kitar karbon diganggu oleh manusia (stpm 2007)
 •   Penebangan hutan/ pembersihan hutan –dijadikan ladang, pembandaran dll- mengganggu k.karbon – jumlah byk di udara
 •   Kenderaan bermotor byk membebaskan co2 di udara –co2 bertambah
 •   Pembakaran terbuka – tambahkan jumlah co2
 •  Perlombongan arang batu/petroleum – simpanan karbon di bumi berkurangan dan tidak dpt diimbangi dengan co2 di udara  
 •   Perkilangan- tambahkan co2 di atmosfera


Konsep kehilangan tenaga dalam piramid tenaga. (5m)

 •  Merujuk kepada penurunan sejumlah tenaga secara berturut-turut di setiap aras trofik disebabkan oleh pembebasan tenaga dalam bentuk tenaga haba


Faktor kehilangan tenaga.
 •   Hanya sejumlah makanan tertentu sahaja yg dimakan di setiap aras trofik.
 •   Tidak semua makanan yg dimakan dicernakan
 •   Makanan yg dicernakan digunakan untuk tumbesaran organisma
 •   Lebihan makanan yg dicernakan digunakan sebagai tenaga.


Aktiviti manusia yg mengganggu siratan makanan.

 •   Pembalakan yg memusnahkan pengeluar- pengguna primer akan kehilangan sumber makanan
 • Aktiviti pemburuan dan pengutipan hasil hutan – pupus pengeluar – penghijrahan pengguna
 •   Ekopelancongan
 •   Pertanian pindah
 •   Pembinaan infrastruktur- jalan raya, lebuh raya @ lapangan terbang
 •   Pembinaan petempatan @ tebus guna kawasan


Faktor yg menjejaskan rantai makanan

 •   Penyahutanan/pembersihan hutan untuk pembangunan
 •  Pertanian
 •   Perubahan cuaca- kemarau @ banjir
 •   Memburu binatang untuk daging, kulit & bulu
 •   Penggunaan racun rumpai dan racun serangga
 • Pembinaan empangan
 •  Dll aktiviti manusia


Bagaimana tenaga dipindahkan dalam   rantai makanan

 •  Haba drp matahari tumbuhan hijau (pengeluar/ autotrof )- P1-P2-P3 (untuk tumbesaran,pergerakan, metabolisme, pembiakan dll) dan diuraikan oleh organisma pengurai (bakteria, kulat, fungus, ulat dll)  

Kesan penyahutanan hutan hujan Tropika terhadap sistem ekologi dan atmosfera.

·         Kepupusan/kemusnahan spesis flora dan fauna berharga- warisan generasi akan datang.
·         Kemusnahan habitat bagi fauna
·         Kemusnahan rantai @  siratan makanan
·         Suhu meningkat- berlaku peningkatan co2 di udara
·         Kelembapan udara rendah – udara kering – kekurangan sejat peluhan @ respirasi drp tumbuhan
·         Hujan berkurangan – KB rendah- respirasi kurang
·         Menggalakkan pencemaran udara dan jerebu berlaku- udara kering dan habuk/asap drp pembakaran/pemusnahan hutan

Langkah mengekalkan ekosistem hutan Tropika

·         Menguatkuasakan  undang-undang – denda/kompaun/penjara
·         Wujud hutan simpan kekal/ hutan perlindungan
·         Melaksanakan kaedah penebangan hutan terpilih “sustainable”
·         Mewujudkan petempatan berkelompok dan aktiviti pertanian berkelompok/sistematik kepada orang asli
·         R & D
·         Penanaman semula hutan
·         Kawal selia hutan
·         Rondaan oleh renjer hutan
·         Mewartakan hutan
·         Kempen cintailah alam sekitar – media cetak/ elektronik
No comments:

Post a Comment